Jabatan Farmasi

 • Jabatan Farmasi Hospital Taiping diselia oleh Ketua Pegawai Farmasi dan bertanggungjawab kepada Pengarah Hospital dalam pengendalian fungsi dan

  aktiviti farmasi.

 • VISI
   
  Membekalkan ubat yang efikasi, berkualiti dan selamat kepada pengguna.

   

  MISI

  Menerajui pengurusan ubat yang berkualiti melalui tenaga kerja yang profesional bagi menjamin kesihatan pengguna pada tahap optima

   

  OBJEKTIF

  Untuk memastikan Penjagaan Farmaseutikal secara menyeluruh diberi melalui bekalan    ubat-ubatan yang berkualiti, selamat dan berkesan digunakan oleh penyedia perkhidmatan kesihatan dan juga pesakit secara rasional

   

  PIAGAM PELANGGAN

  Jabatan Farmasi berjanji dan komited untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan dengan :

  1.Memastikan ubat-ubatan yang betul dibekalkan tidak melebihi 30 minit bagi preskripsi yang lengkap diterima

  2.Memastikan pelanggan yang berdaftar dengan Sistem Temujanji Farmasi mendapat bekalan ubat susulan pada tarikh yang dijanjikan