• Laman Utama
 • Perkhidmatan
 • Sokongan Bukan Klinikal
 • Perhubungan Awam

Unit Perhubungan Awam

 • Unit Perhubungan Awam Hospital Taiping mula ditubuhkan pada 14 Mei 2014, diketuai oleh seorang Pegawai Perhubungan Awam S41. Seramai empat belas (14)
  orang Pegawai Khidmat Pelanggan (PKP) gred N19 turut diletakkan di bawah seliaan Unit Perhubungan Awam. PKP diagihkan untuk bertugas di Kaunter Informas
  i & Pertanyaan di Bangunan Poliklinik yang menempatkan Klinik-Klinik Pakar dan bertugas di Pusat Panggilan bagi menjawab panggilan telefon dengan pembahagian
  waktu bekerja tiga (3) shif. Pada tahun 2015, Unit ini telah dikembangkan lagi dengan perpindahan perjawatan Pembantu Tadbir N22 bagi membantu tugas-tugas
  Unit Perhubungan Awam. Selain membantu dalam pengurusan dan dokumentasi aduan, Pembantu Tadbir di Unit Perhubungan Awam turut bertugas menjadi
  jurufoto bagi program-program rasmi jabatan.

   

 • 1) AKTIVITI PERHUBUNGAN AWAM
  • Bertindak sebagai Pegawai Perhubungan Awam Hospital
  • Merancang dan melaksanakan aktiviti perhubungan awam
  • Sebagai penasihat media kepada pihak pengurusan
  • Menjalin hubungan baik dengan pihak media
  • Menyelaras permohonan media untuk mengadakan wawancara,pengambaran dan sebagainya
  • Mengatur dan menyelaras sidang media
  • Mengeluarkan Nota Kepada Pengarang untuk media  2) URUSETIA ADUAN

  • Bertindak sebagai Urusetia Aduan peringkat hospital
  • Memantau dan memberi maklum balas terhadap setiap aduan yang diterima melalui pelbagai saluran (surat, e-mel, media, telefon, datang sendiri, BPA dan peti cadangan)
  • Menyediakan Laporan dan Statistik Aduan Hospital

  3) PENGURUSAN MAKLUMAT MEDIA

  • Memantau isu berkaitan hospital di media massa
  • Menyediakan keratan akhbar untuk makluman pihak pengurusan
  • Menganalisis isu-isu dalam media, dikemukakan kepada pihak pengurusan untuk diambil tindakan penambahbaikan
  • Memberi maklum balas serta merta terhadap isu yang berbangkit dalam media massa.

  4) PENGURUSAN LAWATAN

  • Menerima permohonan lawatan oleh pelbagai agensi dan persatuan dari dalam mahupun lawatan antarabangsa/luar Negara yang ingin melawat Hospital Taiping.
  • Membantu dalam mengurus dan menyelaras lawatan-lawatan HTPG.

  5) PERKHIDMATAN KAUNTER PERTANYAAN & INFORMASI SERTA PUSAT PANGGILAN HTPG

  Merancang dan memantau pelaksanaan tugas di Kaunter Pertanyaan & Informasi serta Pusat Panggilan HTPG.
 • VISI

  Pengurusan komunikasi dan perhubungan awam yang profesional dan dinamik.

  MISI

  Memacu dan meneraju imej korporat Jabatan menerusi pengurusan komunikasi dan perhubungan awam yang strategik.

  OBJEKTIF

         1. Mewujudkan perhubungan baik antara Jabatan dengan pihak awam serta media melalui strategi penyampaian maklumat perkhidmatan yang

            berkesan demi mencapai objektif HTPG secara keseluruhan;
   
        2. Memastikan keberkesanan perancangan dan pelaksanaan pelan media berhubung publisiti dan promosi bagi setiap program dan aktiviti serta
           majlis rasmi Jabatan melalui bahan promosi, media elektronik dan media cetak;
   
        3. Menyediakan bahan edaran dan rujukan kepada pihak awam dan media serta bahan maklumat bagi program dan aktiviti serta majlis rasmi
          Jabatan melalui penerbitan bahan cetakan seperti buletin, brosur, risalah; rakaman foto; dan video;
   
       4. Memastikan aduan dan cadangan dari orang awam dan pelanggan mengenai perkhidmatan HTPG diselaraskan dengan lancar dan memenuhi
          keperluan yang dikehendaki; dan
   
       5. Memastikan orang awam dan pelanggan yang ingin mengetahui atau yang sedang dan telah menerima perkhidmatan Jabatan diberi layanan
          yang baik dan dikendalikan dengan profesional dan berkesan.

   

  PIAGAM PELANGGAN

   

  ILTIZAM KAMI ADALAH UNTUK MEMBERI PERKHIDMATAN YANG TERBAIK DALAM

   

  URUSETIA ADUAN

  • Menyelaras aduan yang diterima melalui pelbagai sumber; Surat, Bersemuka, Telefon, Emel, Peti Cadangan, Akhbar, Biro Pengaduan Awam, 1MOCC, Unit Komunikasi Korporat, Kementerian Kesihatan Malaysia. 
  • Mengeluarkan surat akauan terima aduan awam dalam tempoh satu (1) hari bekerja 
  • Mengeluarkan maklumbalas kepada pihak media dalam tempoh 24 jam bekerja berkenaan aduan dalam media (sekiranya perlu). 

  HUBUNGAN MEDIA 

  • Mengeluarkan Nota Kepada Editor (NE) tiga (3) hari sebelum tarikh majlis berlangsung. 
  • Mengurus Liputan Media dan Sidang Media untuk sebarang acara / majlis / aktiviti / wawancara.

  PERHUBUNGAN & PENGURUSAN PELANGGAN 

  • Memastikan pengoperasian PABX dan panggilan keluar masuk telefon diurus selia dengan baik dan teratur. 

  • Memastikan perkhidmatan kaunter pertanyaan dan informasi diurus selia oleh Pegawai Khidmat Pelanggan dengan mesra dan berkesan.