Unit Kualiti

 • PENGENALAN

  Unit  Kualiti  di  Hospital Taiping  telah  ditubuhkan  pada  tahun  2005. Unit  ini  berfungsi  untuk  menyelaraskan  semua aktiviti  kualiti  yang  telah 

  ditetapkan oleh  Kementerian  Kesihatan  Malaysia.

  DASAR  KUALITI

  Hospital Taiping  adalah  komited  untuk  memberikan  perkhidmatan  yang  berkualiti  dan  dapat  memenuhi  kehendak  pelanggan. Untuk  mencapai  matlamat  ini,

  penekanan  diberi  kepada aspek  latihan, perkhidmatan  perawatan  yang  cekap, berkesan, kajian  semula  dan  perlaksanaan  aktiviti  penambahbaikan  kualiti 

  secara  berterusan  yang  memenuhi  keperluan  dan  objektif  organisasi.

 •  

  • Ke Arah Mencapai Dan Mengekalkan Pensijilan Program-Program Kualiti - Akreditasi Hospital MS ISO 9002.
  • Memenuhi  Sasaran  KPI/NIA  bagi  setiap  Jabatan / Unit  yang  terlibat.
  • Memberi  perkhidmatan  perawatan  dengan  penerapan  dan  penambahbaikan kualiti  yang  berterusan  disamping  menggalakkan
  • aktiviti-aktiviti  pembelajaran, penyelidikan  dan  penggunaan  kemudahan  berteknologi  terkini.
i.