• Laman Utama
 • Perkhidmatan
 • Sokongan Bukan Klinikal
 • Kawalan Infeksi

Unit Kawalan Infeksi

 • PENGENALAN

  Lokasi Unit Kawalan Infeksi terletak di Kolej Kejururawatan Taiping , di Dewan Darul Makmur di tingkat 1. Ditubuhkan pada Februari 1992. Dipengerusikan oleh pengarah hospital iaitu Dr Narimah Yusof dan dibantu oleh Dr Saiful Rijal selaku penyelaras Unit kawalan Infeksi.

   

  Mempunyai 1 ketua Jururawat dan 3 ‘Infection Control Nurse’ yang mempunyai sub kepakaran dalam kawalan infeksi, yang bertugas sepenuh masa serta bertangunjawab dalam kawalan penyakit ke atas 608 katil.

   

  Mula beroperasi secara aktif pada tahun 2003 dengan dibantu oleh Jawantankuasa Kawalan Infeksi dan Antibiotik  (JKKIA) dan ‘Link Nurse’. 

   

 •  

  1. Memberi perkhidmatan kawalan jangkitan yang efektif dan efisyen didalam mencegah dan mengawal jangkitan hospital

  2. Memastikan setiap anggota hospital mengikut polisi dan prosedur (KKM)

  3. Memastikan setiap anggota hospital menjalankan tugas tanpa memudaratkan diri dan yang lain dengan mematuhi garispanduan “Standard Precaution” untuk mencegah jangkitan.

  4. Memastikan sistem surveilan dan notifikasi sentiasa dipatuhi

  5. Memberi pendidikan kesihatan kepada anggota kesihatan, pesakit dan orang ramai.

  6.  Meningkatkan mutu perkhidmatan kawalan jangkitan dengan memberi kesedaran, pengetahuan dan latihan berterusan berkaitan kawalan jangkitan hospital kepada semua anggota hospital dan sokongan swasta.

 •  VISI 

   Penjagaan kesihatan yang berkualiti tanpa infeksi

   

   MISI 

  Unit kawalan infeksi komited dalam mencapai kecermelangan dalam pencegahan dan kawalan infeksi melalui kepimpinan,kerja berpasukan,komunikasi berkesan,pendidikan berterusan dan pemantauan

   

 • OBJEKTIF UMUM

   

  Mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pesakit,anggota hospital dan sokongan serta pelawat melalui pencegahan dan kawalan infeksi yang berkesan.

   

  OBJEKTIF SPESIFIK

  1.Memberi perkhidmatan kawalan jangkitan yang efektif dan efisyen didalam mencegah dan mengawal jangkitan hospital.

   

   2.Memastikan setiap anggota hospital mengikut polisi dan prosedur (KKM)

   

   3.Memastikan setiap anggota hospital menjalankan tugas tanpa memudaratkan diri dan yang lain dengan mematuhi garispanduan Standard Precaution untuk            mencegah jangkitan.

   

   4.Meningkatkan mutu perkhidmatan kawalan jangkitan dengan memberi kesedaran, pengetahuan dan latihan berterusan berkaitan kawalan jangkitan hospital           kepada semua anggota hospital dan sokongan swasta.

  1.  Melaksanakan Surveilance jangkitan HCAI setiap hari

  2.  Melaksanakan Pemantauan pengamalan pencegahan infeksi

  3.  Melaksanakan penyiasatan dan menangani wabak infeksi

  4.  Melaksanakan pemantauan kes MRSA, MRO, ESBL DAN CRE ( 6 ALERT ORGANISM )

  5.  Melaksanakan pemberian ceramah kawalan infeksi

  6.  Melaksanakan Environmental Surveillance (Air Sampling)

  7.  Melaksanakan pengurusan tercucuk jarum dan peralatan tajam

  8.  Melaksanakan IN USE TEST untuk disinfektan

  9.  Membantu dalam aktiviti kesihatan anggota (pemberian vaksin Influenza)