• Laman Utama
 • Perkhidmatan
 • Sokongan Bukan Klinikal
 • Teknologi Maklumat

Unit Teknologi Maklumat

 •  

  VISI

  Beriltizam untuk menjadi pusat perkhidmatan teknologi maklumat yang terkini, efisyen dan berdaya saing bagi menyokong perkhidmatan hospital yang

  berteraskan budaya kerja penyayang, kerja berpasukan dan profesionalime.

  MISI

  Menyediakan dan memberikan perkhidmatan sokongan ict secara menyeluruh dan berterusan dalam membentuk warga hospital yang berteknologi,

  berinovasi dan berinformasi ke arah penyediaan perkhidmatan hospital yang berkualiti dan efektif.