Jabatan Pediatrik

 • Jabatan Pediatrik Hospital Taiping merupakan sebuah jabatan yang memberi perkhidmatan perubatan kepada semua pesakit kanak-kanak.Perkhidmatan pesakit
  luar klinik pakar kanak-kanak dijalankan setiap pagi Isnin hingga Jumaat. Manakala, klinik khas seperti klinik Obesiti, SCAN, remaja serta klinik HIV dijalankan
  pada waktu petang sekali dalam sebulan. Klinik Subspecialty termasuk Klinik Neurology, Klinik Adolescent dan Klinik Penyakit Berjangkit dijalankan bersama
  pakar-pakar dari Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh setiap 3 bulan. Di sampingitu, lawatan Pakar ke Hospital Kuala Kangsar, Parit Buntar dan Selama diadakan
  untuk mempastikan pesakit mendapat khidmat pakar dan susulan.Klinik walk-in untuk pesakit baru pada hari Jumaat diteruskan dengan penumpuan kepada
  pesakit bermasalah pembelajaran. Rawatan day care diperluaskan untuk melakukan prosedur dan pesakit tidak perlu ke wad C3/B3 atau klinik dan ini
  melancarkan perjalanan perkhidmatan.
 • Anggota Unit Pediatrik terdiri dari 4 orang pakar Pediatrik, 15 orang Pegawai Perubatan dan 20 ke 25 orang Pegawai Perubatan Siswazah. Selain itu, terdapat
  kakitangan sokongan yang terdiri dari Ketua Jururawat, Jururawat terlatih, Jururawat Masyarakat dan Pembantu Perubatan Kesihatan
 •  Klinik Pakar Pediatrik

   Perkhidmatan Klinik Pakar Pediatrik dilaksanakan 5 hari seminggu. Jumlah kedatangan ke klinik ini telah berkurang sebanyak. Pengurangan ini disebabkan

  ramai pesakit dirawat di Klinik Lawatan di Hospital Parit Buntar, Kuala Kangsar dan Selama. Terdapat juga pengurangan pesakit dengan

  Prolonged Jaundice yang kini dirawat di Klinik Kesihatan.

   

   Pusat Jagaan Harian (Daycare)

  Perkhidmatan ini telah dimulakan pada 1 April 2008 bertempat di sebuah kubikal di wad C1. Pesakit yang menerima rawatan di sini termasuklah pesakit Thalasemia

  yang mendapatkan perkhidmatan di pusat ini bagi tujuan pemeriksaan, pengambilan dan transfusi darah. Perkhidmatan lain termasuk pengambilan darah, prosedur

  pengambilan urine, pemberian kemoterapi, penjagaan catheter, sedation dan sebagainya.

   

   Wad Pediatrik (C3)

   Wad ini mempunyai 30 buah katil di mana 4 katil adalah katil HDU.