Deposit Kemasukan Wad

 • Disiplin Wad Warganegara Malaysia Bukan Warganegara
  Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3
  Perubatan RM 700.00 RM 200.00 RM 20.00 RM 1,400.00 RM 600.00 RM 400.00
  Pembedahan RM 1,100.00 RM 400.00 RM 30.00 RM 2,200.00 RM 1,000.00 RM 800.00

  Bersalin /Sakit Puan

  RM 800.00 RM 350.00 RM 15.00 RM 1,400.00 RM 1,000.00 RM 800.00

   

  • Kakitangan kerajaan/pesara diwajibkan membawa Surat Jabatan/Salinan Kad Pesara
  • Tuan/puan di wad akan dimaklumkan melalui Surat Tambahan Cagaran dari masa kesemasa sekiranya didapati bil hospital melebihi cagaran.
  • Sekiranya tuan/puan gagal menjelaskan amaun seperti yang dinyatakan dalam tempoh 24 jam, maka tindakan pindah wad ke kelas 3 akan dilakukan. [Perkara 13, 14 [i, ii & iii] Perintah Fee [Perubatan] 1982 adalah berkaitan.
  • Sila simpan resit ASAL bayaran wang cagaran supaya anda dapat menuntut baki caj yang dikenakan semasa keluar wad nanti.

  Catatan

  Bagi memudahkan proses bayaran balik cagaran [refund] kepada pesakit, RESIT ASAL hendaklah dikemukakan dan PENAMA DI ATAS RESIT SAHAJA yang boleh menuntut balik bagi cagaran tersebut. Sekiranya PENAMA tidak dapat hadir, surat wakil, salinan kad pengenalan penama bersama RESIT ASAL hendaklah dikemukakan semasa tuntutan dibuat.Components