Lokasi & Aras

 • Bangunan Clinical Service Block ( CSB )

   

  Lokasi / Aras Keterangan
  Aras 1
  • Unit Hasil dan Pendaftaran Masuk
  • Pengimejan (x-ray)
  • Fisioterapi
  • Pemulihan Carakerja
  • Unit Rawatan Jantung (CCU)
  • Tabung Darah
  Aras 2
  • Unit Rawatan Rapi (ICU)
  • Special Care Nursery
  • Dewan Bedah
  Aras 3
  • Jabatan Rekod Perubatan
  • Jabatan Patologi
  Aras 4
  • Pejabat Pentadbiran
  • CSSU
  • EEG

   

  Kedudukan Wad-Wad Di Hospital Taiping

  Blok 6 Tingkat - BLOK C  Blok 6 Tingkat -BLOK D
  Aras 1 Aras 1

  WAD C1– MULTI DISIPLIN PEMBEDAHAN

  WAD D1 - ORTOPEDIK/ PEMBEDAHAN (L/P)

   Aras 2 Aras 2

  WAD C2– ICU

  WAD D2 - PERUBATAN (P)

   Aras 3 Aras 3

  WAD C3– PEDIATRIK (L/P)

  WAD D3 - PERUBATAN (L)

  Aras 4  Aras 4

  WAD C4 - PERUBATAN (L)

  WAD D4 - PERUBATAN (L)

  Aras 5 Aras 5

  WAD C5 - PERUBATAN / OFTALMOLOGI (L)

  WAD D5 - PERUBATAN (P)

  Aras 6 Aras 6
  WAD C6 - PELBAGAI DISIPLIN (L/P)

   WAD D6 - PERUBATAN (P)

   WAD PELBAGAI DISIPLIN

   Wad Obstetrik dan Ginekologi

   Wad 19 - Sakit Puan

   Wad A Wing - Bersalin ( 1st Class & 2nd Class )

   Wad B Wing - Bersalin ( Kelas 3)

   Wad 14 - Ortopedik
   Wad 17 - Pembedahan(P)
   Wad 18 - Pembedahan(L)

   Wad NICU - Blok CSB

   Wad ICU - Blok CSB

  Wad CCU - Blok CSB