Panduan Pelawat

 

  • Pelawat dilarang merokok di kawasan hospital
  • Telefon bimbit hendaklah dimatikan apabila memasuki kawasan hospital supaya tidak mengganggu peralatan perubatan.
  • Pelawat hendaklah menjaga kebersihan hospital
  • Patuhi sistem lalulintas di dalam kawasan hospital
  • Pelawat tidak dibenarkan meletakkan kenderaan di kawasan-kawasan yang tidak dibenarkan.