Panduan Bayaran dan Caj

PENGENALAN

Maklumat ini adalah untuk memberi penjelasan kepada pesakit/waris tentang keperluan mereka untuk membayar segala perkhidmatan yang dikenakan oleh Hospital Taiping


1. Bayaran yang dikenakan kepada pesakit yang dimasukkan ke dalam wad di Hospital Taiping

 

  Caj Kemasukan (in-patient)
Warganegara

KELAS 1

Wang Cagaran

• Kes Ortopedik/ Pembedahan   – RM1100

• Kes Perubatan                       – RM700

• Kes Sakit Puan                      – RM800

Caj Rawatan

• Bayaran                               – RM10/hari

Bayaran Katil

• bayaran bagi bilik 4 katil        – RM40 /hari

• bayaran bagi bilik 2 katil        – RM60 /hari

• bayaran bagi bilik 1 katil        – RM80 /hari

  

KELAS 2

Wang Cagaran

• Kes Ortopedik/ Pembedahan  – RM400

• Kes Perubatan                        – RM400

• Kes Sakit Puan                      – RM350

Caj Rawatan

• Bayaran                               – RM5/hari

Bayaran Katil

• bayaran yang dikenakan       – RM30/hari

                                  

KELAS 3

Wang Cagaran

• Kes Ortopedik/ Pembedahan  – RM30

• Kes Perubatan                      – RM20

• Kes Sakit Puan                     – RM15

Caj Rawatan

• Bayaran                              – Percuma

Bayaran Katil

• bayaran yang dikenakan      – RM3/hari

Pemegang Kad UNHCR

 

 

 

Wang Cagaran

• Kes Ortopedik/ Pembedahan – RM600

• Kes Perubatan                     – RM300

• Kes Sakit Puan                    – RM600

Caj Rawatan

• Bayaran                            – RM5/hari

Bayaran Katil

• bayaran yang dikenakan    – RM20/hari

 

Bukan Warganegara

Caj Rawatan

• Bayaran                            – RM10/hari

Bayaran Katil

• bayaran yang dikenakan    – RM40/hari

Kakitangan Kerajaan & Pesara Kerajaan

Percuma

(sila bawa bersama Surat Jaminan Majikan (GL)/Kad Pesara)

Sebarang maklumat lanjut berkaitan bayaran bil, sila rujuk Unit Hasil.

 

2. Bayaran yang dikenakan kepada pesakit yang mendapatkan rawatan di Klinik Pakar Hospital Taiping

 

Pesakit Luar (Out-Patient)/

Rawatan di Klinik Pakar (Specialist Clinic)

Warganegara

a. Rujukan Hospital/Klinik Kerajaan

Lawatan Pertama – Percuma

Setiap Lawatan Susulan – RM5*

*termasuk segala siasatan

b. Rujukan Pengamal Persendirian

Lawatan Pertama – RM30

Setiap Lawatan Susulan – RM5*

*tidak termasuk segala siasatan

Bukan Warganegara

Rujukan Hospital/Klinik Kerajaan/Pengamal Persendirian (tidak termasuk segala siasatan)

Lawatan Pertama & Setiap Lawatan Susulan – RM60

Pemegang Kad UNHCR

Rujukan Hospital/Klinik Kerajaan/Pengamal Persendirian (tidak termasuk segala siasatan)

Lawatan Pertama & Setiap Lawatan Susulan – RM30

Kakitangan Kerajaan/ Pesara Kerajaan/

Warganegara berumur 60 tahun ke atas

Percuma

(sila bawa bersama Surat Jaminan Majikan (GL)/Kad Pesara/

Kad Pengenalan)

 

3. Bayaran yang dikenakan kepada pesakit yang mendapatkan rawatan di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Taiping

 

Pesakit Luar (Out-Patient)/

Rawatan di Klinik Pakar (Specialist Clinic)

Warganegara

Bayaran yang dikenakan                   - RM1.00 /lawatan

*termasuk segala siasatan

Bukan Warganegara

Bayaran yang dikenakan                  - RM50.00 /lawatan

*tidak termasuk segala siasatan

Pemegang Kad UNHCR

Bayaran yang dikenakan                  - RM25.00 /lawatan

*tidak termasuk segala siasatan

 

Kakitangan Kerajaan /

Pesara Kerajaan /

Warganegara berumur 60 tahun ke atas

 

PERCUMA

Sila bawa bersama :

  • Surat Jaminan Majikan (GL)
  • Kad Pesara
  • Kad Pengenalan

      Sebarang maklumat lanjut berkaitan bayaran bil, sila rujuk Unit Hasil.