Print

CAJ RAWATAN

Written by Zuraidah. Posted in Sample Data-Articles

CAJ RAWATAN

BAGI PESAKIT LUAR

UNIT KECEMASAN HOSPITAL TAIPING

RM 1.00 BAGI SETIAP KALI RAWATAN

( Akta Fee 1951 Perintah Fee (Perubatan) 1982. P.U (A) 359 )

KATEGORI CAJ

JUMLAH CAJ(RM)

  • WARGANEGARA

1.00

  • BUKAN WARGANEGARA

50.00

 

PENGECUALIAN CAJ BAGI:

KATEGORI PESAKIT

DOKUMEN YANG MESTI DI BAWA BERSAMA

  • ANGGOTA KERAJAAN

SURAT JAMINAN JABATAN ANDA (GL)

  • PELAJAR SEKOLAH

SURAT AKUAN SEKOLAH

  • PESARA KERAJAAN

KAD PESARA

  • KES RUJUKAN DARI KLINIK KERAJAAN/SWASTA

SURAT RUJUKAN (HOSPITAL/ KLINIK KESIHATAN/ANTENATAL/ SWASTA)

  • BANTUAN KEBAJIKAN

KAD BANTUAN KEBAJIKAN MASYARAKAT / OKU

  • KANAK-KANAK

KANAK-KANAK BERUMUR KURANG 1 TAHUN(< 12 BULAN)