• Laman Utama
  • Warga Hospital
  • Informasi
  • Perkhidmatan Dalam Talian dan Agensi Kerajaan

PERKHIDMATAN DALAM TALIAN DAN AGENSI-AGENSI KERAJAAN

 

Aplikasi HRMIS
HRMIS
         myGov Portal
               myGov Portal
     Laman Web Rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
  Jabatan Perkhidmatan Awam
myGOV
myGOV
Sistem e-Perolehan
e-Perolehan
          Laman Web Rasmi INTAN
          INTAN
        Laman Web Rasmi Perbendaharaan Malaysia
    Perbendaharaan Malaysia

Malaysia Administrative Management And Planing Unit
MAMPU
Jabatan Akauntan Negara             
      Jabatan Akauntan Negara
          MSC - Multimedia Super Corridor
Multimedia Super Corridor (MSC)
        
Laman Web Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia
Portal KKM

          
 Portal Jabatan Kesihatan Negeri Perak    

           1GovUC
           Aplikasi Outlook 1GovUC

 

      Sistem Online Monitoring of Continuing Professional Development
            myCPD
Sistem e-masa
        e-masa
          Sistem Virtual Library KKM
          Virtual Library KKM

                Sistem Pengurusan Pengambilan Atas Talian
Sistem Pengurusan Pengambilan
 Online KKM

 CDCIS eNotifikasi
       eNotifikasi
       
National Eye Database (NED)
National Eye Database (NED)
Food Safety Information KKM
Info Keselamatan Makanan
Know Your Medicine
Kenali Ubat Anda

Traditional and Complementary Medicine
Traditional and Complementary
 Medicine

Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan
Produk Berdaftar KKM

Food Safety Information Management System (FoSIM)
Food Safety Information Management System (FoSIM)

Sistem Penilaian Prestasi Pengurusan Kewangan
Sistem Penilaian Prestasi Pengurusan Kewangan (3PK)