Notis Gangguan Bekalan Elektrik

notis gangguan

Dimaklumkan Gangguan Bekalan Kuasa akan berlaku di kawasan seperti yang dinyatakan di dalan notis di atas. Ini adalah disebabkan oleh Kerja-kerja "PPM" Pengujian Generator Berbebanan (On Load Test Gen Set)

Tuan/Puan dikehendaki :-

a) Menyimpan (save) kerja yang sedang dilakukan

b) Mematikan (shutdown) semua komputer dan Perkakasan ICT. 

Sehubungan itu, semua CAPAIAN INTERNET bagi Hospital Taiping akan mengalami gangguan sepanjang tempoh tersebut. Gangguan Internet ini mengakibatkan semua SISTEM MAKLUMAT TIDAK DAPAT DIAKSES