Pertandingan Mereka Poster Grafik

 Sukacita dimaklurnkan bahawa Unit Keselamatan Pekerjaan & Alam Sekitar (KFAS), Pejahat Kesihatan Daerah Larut Matang & Selama Taiping akan mengadakan satu Pertandlngan Merska poster Info Grafik sempena Harl Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Sedunia (World OSH Day) tahun 2017, Perlandingan ini melibatkan kategori Staf KKM. Penganiuran pertandingan ini merupakan salah satu program yang dijalankan bersempena rnajlis sambutan tersebut

Maklumat Lanjut SILA KLIK!!