Transaksi Atas Talian

Transaksi Atas Talian

Laporan Penggunaan Aplikasi Perkhidmatan Online Tahun 2016, Hospital Taiping

  *** Kemaskini Terakhir : Januari 2016

Bil Perkhidmatan online Tahun 2016
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul   Ogs Sep   Okt Nov  Dis 
1. Aduan Kerosakan ICT/Maklumbalas Online
 21  35  10  12  22  15  11  9  5      
2. Bilangan Pelawat Laman Web HTPG  5210    3885  4810  4750  2005  1450  2210  5500  2145      
3. SiSPAA KKM                        
4. Set Semula Kata Laluan Sistem HRMIS  1  5  4  1  2  1  6  5  5      
5. Pendaftaran Sistem MyCPD Online  2  5  1  3  1  5  2  2  3      
Set Semula Kata Laluan Sistem MyCPD Online                        
Pertukaran Masuk Pengguna Bagi Sistem MyCPD                        
Pertukaran Keluar Pengguna Bagi Sistem MyCPD                        
6. Pendaftaran Email 1GOVUC  1  1  3  5  2  3  2  1  3      
Set Semula Kata Laluan Akaun Email 1GOVUC  3  5  1  1  2              
Pengguna Pindah Masuk Akaun Email 1GOVUC
                       
Pengguna Pindah Keluar Akaun Email 1GOVUC
                       
Akaun 1GOVUC Dinyahaktif (Disable) 
                       
Akaun 1GOVUC Ditamatkan (Delete)                        

 

Laporan Penggunaan Aplikasi Perkhidmatan Online Tahun 2015, Hospital Taiping

Bil Perkhidmatan online Tahun 2015
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul   Ogs Sep   Okt Nov  Dis 
1. Aduan Kerosakan ICT/Maklumbalas Online
- - 1 -  -  - - - -      
2. Bilangan Pelawat Laman Web HTPG         Keciciran maklumat dari Jan-Ogos  4,671   8,641 10255   12100
3. SiSPAA KKM  - - - - -  1 - 1  -      
4. Set Semula Kata Laluan Sistem HRMIS  5 5 10 -  3 4 5 1 25      
5. Pendaftaran Sistem MyCPD Online - 3 - -  -  -  - - -      
Set Semula Kata Laluan Sistem MyCPD Online  -  -  4 2  1  - 1 - 3      
6.  Pendaftaran Sistem E-Patuh - -  - - - - - - -      
Set Semula Kata Laluan Sistem E-Patuh  - 180 - -  -  - - - -      
7. Pendaftaran Email 1GOVUC  5 5 7 1  - 1 1 - -
     
Set Semula Kata Laluan Akaun Email 1GOVUC  1 2 2  2  - - 1 - 1      
Pengguna Pindah Masuk Akaun Email 1GOVUC
- -  1 - 2 - - - -
     
Pengguna Pindah Keluar Akaun Email 1GOVUC
 -  -  - -  3 - - 1 -
     
Akaun Dinyahaktif (Disable) Akaun Email 1GOVUC
2  -  - -  - 1 - 3
 2  1  1