17 Januari 2018 - Hospital Taiping Beri Pendedahan Teknologi Rawatan

Akhbar           Sinar Harian

Tarikh            :  17  Januari 2018

Tajuk             :  Hospital Taiping Beri Pendedahan Teknologi Rawatan

Segmen          :  Sukarela CSR       Mukasurat : 04