Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan Hospital Taiping:

  • Setiap pesakit akan diberi rawatan perubatan sewajarnya yang berkualiti di hospital ini.
  • Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbangrasa, hormat, bersopan santun, jujur dan ikhlas.
  • Setiap pesakit akan diberi penerangan yang jelas mengenai prosedur dan rawatan yang dicadangkan, termasuk risiko dan pilihan yang lain.
  • Setiap pesakit yang memerlukan rawatan khusus yang tidak terdapat di hospital ini akan dirujuk ke hospital lain yang lebih sesuai.
  • Setiap pesakit diberi jaminan bahawa kehormatannya akan dipelihara semasa menerima rawatan.
  • Segala maklumat mengenai penyakit dan rawatannya akan dirahsiakan dan hanya boleh diberitahu kepada pihak tertentu dengan keizinannya dan tertakluk kepada undang-undang.

Masa Menunggu Bagi Rawatan Kecemasan:

  1. Kes kritikal (zon merah) dirawat dengan serta merta
  2. Kes separa kritikal (zon kuning) dirawat di dalam masa 30 minit
  3. Lain-lain kes (zon hijau) akan dilihat mengikut keutamaan keadaan pesakit

 

Pencapaian Piagam Pelanggan Hospital Taiping

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 2016 (Januari-Julai) Hospital Taiping
TERAS PIAGAM INDIKATOR SASARAN MENCAPAI SASARAN TIDAK MENCAPAI SASARAN

JUMLAH PERKHID
MATAN

Bil % Bil %
1.Kemudahan Untuk Pelanggan  

• Memberi perkhidmatan yang selamat dan berkesan bertepatan dengan keperluan pelanggan.

• Memberi layanan mesra dan bersopan-santun dalam suasana penyayang.

Semua pesakit yang ditakrifkan
sebagai kes kritikal ( Zon Merah )
akan dirawat dengan serta-merta.                                     
100% 1647 100% 0 0% 1647

Semua pesakit yang ditakrifkan sebagai kes  separa kritikal ( Zon Kuning ) akan dirawat dalam masa 30 minit.

 ≥80%  446  96.33%  17  3.67% 463

Kes tidak kritikal (Zon Hijau) irawat
dalam masa 90 minit sehingga 180 minit mengikut keutamaan keadaan pesakit .

 ≥ 70%

Tiada Data

 2.Taraf Perkhidmatan   

•Menyediakan perkhidmatan secara professional.               

•Memberi maklumat berkenaan perancangan rawatan,risiko serta pilihan yang ada kepada pelanggan.   

Perubatan Am
Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa 90 minit 

 ≥ 90%  513  95.89%  22  4.11% 535
Psikiatri
Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa 90 minit
 ≥ 90% 483  97.38%  13  3% 496
Paediatrik
Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa 90 minit
≥ 90% 618 99% 6 1% 624
ORL                                                                   Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa 90 minit ≥ 90% 477 99% 3 1% 480
Surgeri                                                                 Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa 90 minit ≥ 90% 905 83.1% 183 16.9% 1088
Dermatologi                                                          Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa 90 minit ≥ 90% 1076 86.6% 166 13.4% 1242
Gastroenterology                                                        Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa 90 minit ≥ 90% 399 92.6% 32 7.4% 431

Hepatology                                                      
Setiap pelanggan akan diperiksa oleh doktor dalam masa 90 minit

≥ 90% 399  92.6% 32  7.4%  431