Hari Bertemu Pelanggan (HRMIS)

8-9 Ogos 2019 | Ruang Legar, CSB | 10.00 pagi - 5.00 petang